15 hình nền gấp giấy nghệ thuật Origami độc đáo và dễ thương

15 hình nền gấp giấy nghệ thuật Origami độc đáo và dễ thương – Origami là nghệ thuật gấp giấy hay nghệ thuật xếp giấy xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỉ thứ 6 và dần trở thành môn nghệ thuật độc đáo ở xứ sở Hoa anh đào.Điểm đặc biệt, người Nhật không hề tác động cơ đến mảnh giấy như dùng kéo cắt, dán mà chỉ duy nhất các thao tác gập để tạo nên sản phẩm.

15 hình nền gấp giấy nghệ thuật Origami độc đáo và dễ thương – Origami là nghệ thuật gấp giấy hay nghệ thuật xếp giấy xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỉ thứ 6 và dần trở thành môn nghệ thuật độc đáo ở xứ sở Hoa anh đào.Điểm đặc biệt, người Nhật không hề tác động cơ đến mảnh giấy như dùng kéo cắt, dán mà chỉ duy nhất các thao tác gập để tạo nên sản phẩm.

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *